Internet marketing glossary

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P Q - R - S - T - U - V - W - X Y Z

A

 
   
Above the fold Of 'boven de vouw'. Het gedeelte van een webpagina dat zichtbaar is zonder dat de websitebezoeker hoeft te scrollen. Let wel, dit gedeelte is groter of kleiner naargelang de beeldschermresolutie van de websitebezoeker.
Affiliate marketing Een marketing model waarbij de ene site (de affiliate) content, producten of advertenties van een andere site toont in ruil voor een vergoeding. Deze vergoeding wordt meestal toegekend op basis van geslaagde conversies, bijvoorbeeld de effectieve aankoop van producten door websitebezoekers aangebracht door de affiliate website.
ALT text

Voluit 'Alternative text', dit is een tekstalternatief voor grafische beelden op websites. De alt text is het stukje tekst dat u ziet verschijnen als u met de muis over een image in een website beweegt. Deze worden bovendien mee geïndexeerd door search engines. Indien u als webmaster wilt zorgen dat uw website toegankelijk is voor blinden en slechtzienden is het belangrijk elke image te voorzien van een goede, beschrijvende alt tag aangezien deze wordt voorgelezen door de blindenbrowser.

Relevant artikel:

Asp

Dit is een afkorting die in een internet omgeving twee betekenissen kan hebben:

Active Server pages: Dit is een technologie van Microsoft die toelaat om dynamische webpagina's op te bouwen. De nieuwe versie is ASP.net.
Klassieke asp herken je aan de '.asp' extentie van webpagina's, bij de .net versie is dat '.aspx'.

Application Service Provider: Dit is een bedrijf dat software 'verhuurt' via het internet. Gekende voorbeelden zijn e-mail marketing oplossingen die je via een webinterface kan aanspreken.
Zie ook SaaS.

Relevant artikel: